İskele Caddesi Işıl Apartmanı No:20 Daire:5 Kat:4 Caddebostan
                                                        Telefon: 0216 380 32 29
                                                            GSM: 0539 551 19 23

Sorunlarımızda Arkadaş mı Psikolog mu?

Psikoloji, ‘Davranışın ve zihinsel süreçlerin bilimsel olarak incelenmesidir.’ görüşünü yansıtır. Zaman zaman çevremizde arkadaşlarımız ya da ailemiz psikologların ilgilendiği konular hakkında kafa yormuştur, ama bu herkesin psikolog olduğu anlamına gelmez.

 

Psikoloji davranışın ve zihinsel süreçlerin bilimidir. Bu tanımdaki kilit sözcük bilimdir. Psikologlar bazı zamanlarda derdimizi açtığımız arkadaşlarımızdan farklı olarak psikolojik sorunlara yanıt ararken bilimsel yöntemi ele alırlar. Dikkatli ve sistemli gözlemlerle veri toplarlar; gözlemleri açıklayabilmek için kuramlar geliştirirler; kuramlara dayanarak yeni tahminlerde bulunurlar; ve sonra bu tahminlerin doğru olup olmadıklarını verilere dayanarak, sistemli bir şekilde sınarlar.

Açıkça söyleyebilir ki kendimizde hissettiğimiz olağan dışı ve rahatsız edici tutum veya davranışların nedenini anlamak ya da üstesinden gelmek için arkadaşlarımız geçici ve anlık çözümler sunarken, psikologlar kalıcı, uzun süreli ve tedavi edici bir çözüm sağlamaktadır.

Bilgi çağı öncesi yetiştirme ve geliştirme faaliyetlerinde, açık veya kapalı, odak noktasının ‘ bugünkü ’ veya ‘ gelecekteki ‘ iş olduğu görülür. İş, belirli, somut görev ve davranışların bir araya getirilmesiyle oluşan, tarif edilmiş, belirli kişilerin sorumluluğuna verilebilen, performans standartları belirlenmiş, sabit bir görev, davranış ve hareketleri ifade etmektedir. Bu anlamda ‘ iş ‘, sanayi toplumunun bir ürünüdür. Eğitim ve yetiştirme faaliyetlerinin amacı, çalışanların, bugünkü veya gelecekte yapacakları düşünülen işleri daha iyi yapabilmeler için bilgi ve davranış olarak değiştirmelidir.

Ancak bilgi toplumuna doğru geçildikçe, ‘ iş ‘ fiziksel olma özelliğini kaybetmekte, bilgi, fikir yaratma, gibi zihinsel olma özelliği artmaktadır.Dolayısı ile eğitim, geliştirme ve kariyer yönetimi anlam değiştirmeye başlamıştır. Eğitim ve geliştirme çalışanları değişimle baş edebilir hale getirmeye yönelmiştir. Bunun içinde fikir üretebilme, bağımsız hareket edebilme, takım oyuncu olabilme, alışkanlık ve davranışlarını değiştirebilme, çevre koşullarının gerektirdiği teknik bilgiyi öğrenme vardır. Eğitim ve geliştirme, daha önce geliştirilmiş ‘ statik’ durumdaki bilgilerin öğretilmesi olmaktan çıkmış, kişilerin bilgiyi bulma, yaratma, araştırma ve karşılaşılan sorunların çözümü için kullanma, arzu, özgüven ve yeteneğinin geliştirilmesine dönüşmüştür.

 

Biz DUYU PSİKOLOJİ DANIŞMANLIK ve EĞİTİM MERKEZİ olarak profesyonel uzman psikolog kadromuz ile kişisel ve kurumsal anlamda sizlerin yanındayız.

Comments are closed.