İskele Caddesi Işıl Apartmanı No:20 Daire:5 Kat:4 Caddebostan
                                                        Telefon: 0216 380 32 29
                                                            GSM: 0539 551 19 23

Hiperseksüalite – Erkekler İçin Satiriasis

- Hiperseksüalite terimi ilk olarak John F.Kennedy’nin ‘‘dört saat seks yapmadan duramam’’ sözüyle gündeme geldi.
O dönemde böyle bir hastalık bilinmediği için ancak yıllar sonra tanısı konabildi. Kennedy hiperseksüel bir erkekti. Kardeşi Edward Kennedy’nin seks bağımlılığı ise sevgilisiyle kaza yapınca ortaya çıkmış ve siyasi hayatı sona ermişti.
– Dünyada birçok erkek için hiperseksüellik övünç duyulacak bir durumdur. Bu sayede bir çok kadın ile birlikte olurlar ve iktidarın kendilerinde olduğunu düşünerek tatmin olurlar.
– “Kendimi seks yapmaktan alamıyorum. Günün her saati aklımda cinsel fantezilerle bir kadını düşlüyorum. Büyük bir sıkıntı içindeyim. Cinsellikten başka bir şey düşünemiyorum. Artık işlerimi de aksatmaya başladım, arkadaşlık ilişkilerim zarar gördü ve yaptığından suçluluk duymaya başladım. Sabah başka, öğlen başka bir kadınla beraber oluyorum, sonra da akşam evime gidip eşimle birlikte oluyorum. Toplumda çok zor durumlarda kalıyorum, insanların içimdeki bu arzuları fark ettiğini düşünüp kimsenin yüzüne bakamıyorum, bunu saklayamıyorum. Ailemle veya dostlarımla vakit geçirmek yerine hangi kadınla birlikte olsam düşüncesinden kendimi kurtaramıyorum.”

 • Peki nereye kadar çapkınlık, nereden sonrası hastalık olarak kabul edilmelidir? Hiperseksüalite sınırı, 6 aydan uzun bir süre tek eşli ilişkiye dayanamamadır.
 • Satiriasis; doyumsuzluğa varan aşırı seks düşkünlüğüdür. Cinsel duygu ve isteklerin kişiyi köleleştirmesidir. Argoda ise “azgınlık” olarak tanımlanır.
 • Tek bir eşle yetinemeyen, normalin üzerinde cinsel ilişki kuran ve seçici olamayan bu erkekler genellikle sürekli bir ilişkiye sahip değildir.
 • Farklı eşlerle yineleyici cinsel etkinliklere girme dürtüsünü yenemedikleri için bu hastalık bir çeşit bağımlılıktır.
 • Erkeğin cinsellikle ilgili düşünceleri sürekli beyinde bulundurduğu ve cinsellikten başka hiçbir şeyle ödüllendirilmeyeceği mesajlarının verildiği bir hastalıktır.
 • Hiperseksüel erkek kendi sosyal konumuna, saygınlığına, bulunduğu ortama uygun olmayan cinsel ilişkilere sık girer ve hayatı boyunca beraber olmayacağı insanlarla birtakım cinsel ilişkiler yaşar ve zamanla bundan suçluluk duymaya başlar.
 • Seks bağımlılığı kişiyi intihar düşüncelerine kadar götürünce bir hekime başvurur.
 • Kişi seks bağımlılığını genellikle aradan geçen 6-7 yıl sonra anlıyor ve hayatını kötü etkilemeye başladığı için tedavi olmaya razı olur.
 • Cinsel davranışın ifade edilmesi, biyolojik, psikolojik ve sosyal etkilerin karşılıklı etkileşimlerinin karmaşık bir sonucudur ve dinsel, tıbbi, kanuni ve sosyal açılardan daima değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır. Fakat cinsel davranış ile ilgili kavramların kullanımındaki bilgisizlik, özensizlik ve bu konuda sorunu olan kişiler hakkında sistematik araştırmaların olmaması bu değerlendirmeyi zorlaştırmıştır. İnsan doğasının bir parçası cinsel arzuların baskılamaması gerekir fakat tüm zamanını ve enerjisini cinsellik için tüketen kişiye; kanunlar karşısında sorun yaratan, fiziksel, ruhsal, zihinsel sağlığı tehdit eden aşırı cinsel arzuları kontrol ve zararsız bir şekilde ifade edebilmesi öğretilmelidir.
 • Kadından kadına koşan, sürekli sevgili değiştiren erkeklerin yani moda deyimle playboyların, gerçekte, kökleri çocukluğa kadar inen büyük sorunları olduğunu düşünürüm.
 • Bu tür erkekler çok sayıda kadınla cinsel ilişki kurarak cinsel güçlerinin çok fazla olduğunu kanıtlamaya çalışırlar. Böylece zafer kazanmış gibi görünürler ve bu yolla altta yatan aşağılık duygularını saklamaya çalışırlar.
 • Yalnızlık, öfke, kendine karşı duyulan nefret gibi duygularla yüzleşmek yerine bunlardan kaçan playboylar seks ve aşkı aradıklarını söyleseler de aslında seksi ve aşkı zamanlarını öldürecek birer nesne haline getirerek kendi yaşamlarını ihmal etmektedirler.
 • Ne gariptir ki ruh sağlığı profesyonelleri de playboyların içinde, bilinçdışı homoseksüel eğilimlere karşı savunma olarak gelişen bir kompulsiyon yani zorlantı olduğu kabul ederler.
 • Bir başka çelişki de cinsel yönden doyumsuz erkeklere gelişmekte olan ülkelerde ve daha çok alt kültürde rastlanıyor olmasıdır. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde ve alt kültürlerde iş dışında kişinin zevk alınacağı imkânlar yoktur ve bu yüzünden cinsellik çok abartılı algılanır.
 • Hiperseksüalite, her sosyo ekonomik düzeyde, her gelir grubundaki insanlarda görülebiliyor olsa da, Dr.Kraft Edbing cinsel duyguları fazla olan kadınlara sosyoekonomik yönden iyi olanlar arasında rastladığını, cinsel duyguları fazla olan erkeklerde ise sosyoekonomik yönden kötü olanlar arasında rastlandığını söyler. Yani bu durumda ülkemizdeki playboyların samimi olmadıkları da ortadadır.
 • Hiperseksüel erkek kendi sosyal konumuna, saygınlığına, bulunduğu ortama uygun olmayan cinsel ilişkilere sık girer ve hayatı boyunca beraber olmayacağı insanlarla birtakım cinsel ilişkiler yaşar ve zamanla bundan suçluluk duymaya başlar. Ve seks bağımlılığı kişiyi intihar düşüncelerine kadar götürünce bir hekime başvurur.
 • Kişi seks bağımlılığını genellikle aradan geçen 6-7 yıl sonra anlayabilir ve hayatını kötü etkilemeye başladığı için tedavi olmaya razı olur.
 • Seks bağımlılığı alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi kişinin itibarını, saygınlığını yok edebilir.
 • Uzmanlarca ülkemizde hekime başvuran her yüz erkek hastadan en az üçünde (%3) görüldüğü ifade edilmektedir. Kadınlarda ise bu oran yüzde bir gibi daha azdır.
 • Hiperseksüalite 25-50 yaş grubu arasında görülür.
 • Hepsinde oedipus kompleksine karşı bir saplantı vardır ve adeta bir zamanlar sevmiş olduğu ana hayalini aramaktadırlar.
 • Hiperseksüel erkeklerin kişilik yapıları incelendiğinde, narsistik yapı, kendine hayran olma, kendini büyük görme ve bağımlı bir kişilik yapısı görürüz.
 • Çabuk demoralize olan, sıkıntıya gelemeyen ve sıkıntısını giderme adına sürekli arayışlar içinde olan insanlardır.
 • Karşısındaki insanı 15 dakikada göklere yükseltip ardından on gün sonra da yerin dibine geçirebilirler.
 • Jupiterisme yani Yunan mitolojisinde devamlı her çeşit kadınla seksüel temasta bulunan Olimpos baş tanrısı, Don Juanism ve Kazanova satiriasisin bir dereceye kadar hafif şekilleridir.
 • Hayata bakış açıları genellikle karamsardır ve kendini acındırma gibi bir ruh hali içindedirler.
 • Hemcinsleriyle araları çok kötüdür.
 • İlgilendikleri tek konu pornografidir.
 • Seksüel eylem ön plandadır. Erkek için o kadının güzelliği, çekiciliği önemli değildir. Mühim olan eylemdir.
 • Erkek cinselliği bilinmeyenlerle doludur. Sevişmeden büyük zevk alan her erkek, “tek bir çiçekle hayat geçmez” diyerek sürekli sevgili değiştiren ya da partnerini aldatan diğer erkeklerin ruh hali de satiriasis veya seks düşkünü olarak görülmemeli fakat bu tür davranışlar da cinsel yaşamın normal ölçülerinin aşılmış olduğu şeklinde değerlendirilmelidir.
 • Aşırı seks düşkünlüğü erkekteki cinsellik dışı tüm duyguları baskılar, iradeyi, aklı ve ahlaki değerleri ayaklar altına alıp, kişiyi yalnızca kadınların peşinde koşan bir hale getirebilir. Orgazmla birlikte gelmesi gereken rahatlama ve gevşeme olmaz ve cinsel gerilim hali sürer. Orgazm anında normal insanlar kadar büyük bir coşku da duymazlar ve doruk noktaları çok yüksek olmadığı gibi ardından gelen rahatlama da çok yetersizdir.
 • Çocukluğunda sevgisiz ve güvensiz bir ortamda yaşamış hiperseksüel erkekler çocuklukta bulamadıkları ruhsal ve bedensel sıcaklığı sürekli değişen eşlerde ararlar. Bu nedenle gerçek doyumu bulamazlar.
 • Çocukluktan gelen bu güvensizliğin şaşmaz belirtilerinden biri olarak sürekli kendilerini kanıtlamak ve yeni kadınlar fethetmek gereksinimi duyar. Bu nedenle bu bağımlılık kötü bir çocukluk geçirmiş, parçalanmış aile ortamında büyüyen insanlarda daha çok görülür.

Hiperseksüalitenin nedenleri şunlardır

 • Zihinsel anlamda veya gerçekte bağımlılıkla ilgilenmek
 • Sonuçlarının dikkate alınmaması
 • Suçluluk duygusu
 • Kişiliğin farklılaşması
 • Erotizmin bozulması
 • Baskı oluşturucu huzursuzluğun periyodik olarak yaşanması (Craving)
 • İlişki dışı cinsel temas
 • Artan sıklık derecesi, düşen tatmin duygusu
 • Hassaslığın geliştirilmesi (belirli detaylara odaklanmada artış görülmektedir).
 • Çocukluğun sevgisiz ve güvensiz bir ortamda yaşanmış olması,
 • Ruhsal bozukluklar,
 • Kalıtım yani genetik faktörler,
 • Organik beyin hastalıkları,
 • Kleine-Levin Sendromu (Genç erkeklerde gelişen ve hipersomnia, bulimia, irritabilite ve sınır tanımayan cinsel davranış nöbetleri karakteristiklerini gösteren, etyolojisi bilinmeyen bir durumdur)
 • İç salgı bezleri düzensizlikleri vb.

Çocukluğunda sevgisiz ve güvensiz bir ortamda yaşamış hiperseksüel erkekler çocuklukta bulamadıkları ruhsal ve bedensel sıcaklığı sürekli değişen eşlerde ararlar. Bu nedenle gerçek doyumu bulamazlar. Çocukluktan gelen bu güvensizliğin şaşmaz belirtilerinden biri olarak sürekli kendilerini kanıtlamak ve yeni kadınlar fethetmek gereksinimi duyarlar. Bu nedenle bu bağımlılık kötü bir çocukluk geçirmiş, parçalanmış aile ortamında büyüyen insanlarda daha çok görülür.

TEDAVİ

 • Satiriasisin tedavisi zordur.
 • Bu hastalarda önce dengeli bir ruh hali yaratmak gerekir.
 • Sıkıntıyı gidermek için birtakım ilaçlarla tedavi ve ardından cinse terapi gerekir.
 • Tedavi minimum 6 ay sürer.

Satiriasis Benzeri Durumlara Yol Açan Nedenler

Erkeklerde yaş dönümü yılları, hormonal dengesizliklerin yarattığı ruhsal bozukluklar ve bunalımlar, şizofreni, mani gibi dürtü kontrolünün kaybolduğu psikotik durumlar, borderline kişilik bozuklukları, amfetamin veya kokain gibi ilaçlar ve uyuşturucular, kafa travmalarından sonra özellikle frontal lob hasarları, temporal lob epilepsileri, genital egzema vb. durumlarda da hiperseksüalite davranışları görülebilir. Bu tür davranışlar satiriasis sayılmaz.

Partnerim bir satiriasis mi?

Bu yazıyı okuduktan sonra bazı kadınların akıllarını bu soru kurcalayacaktır. Rahat olun ve hemen panik yapmayın. Aşağıdaki soruların yanıtlarının çoğu “evet” ise bir hekimle danışma görüşmesi yapabilirisiniz: Cinsel ilişki sıklığı ve içeriği onu tatmin etmiyor mu veya daha fazlasını istiyor mu? cinsel isteklerine “hayır” denildiğinde çok öfkelenir mi? Maddi açıdan rahat mı? Sizinle seks yapmak konusunda bazen aşırı istekli bazen de isteksiz mi? Cinsel konularda görüş ayrılığınızın olduğu tartışmalarınız sık mıdır? Kendini ifade etmede ve duygusal açıdan yakın olmakla ilgili bir sorunu var mıdır? Cinsel ilişkiniz sırasında kendinizi yalnız hisseder misimiz? Pornografik içerikli yazılı veya görsel yayınlardan oluşmuş bir kolleksiyonu var mı? Partnerinizin iş haricinde çok boş zamanı mı var? Evdeki ruh hali seks yapıp yapmamasına göre değişir mi? Mizacı her an değişebilecek bir yapıda mı? Kendine hayran olma veya kendini büyük görme eğilimi var mı? Çocukluğunda duygusal, fiziksel veya cinsel anlamda bir istismara uğramış mı? Bazı günler kendini öfkeli, yalnız ve yorgun hissediyor mu? Çabuk demoralize olur mu? vb.
Dr.A. Cem Keçe Satiriasis Tanı Kriterleri

 • Kadın partner konusunda seçicilik yoktur.
 • Cinsel birliktelik sonrası orgazm olmazlar ve gerginlikleri devam eder, sadece boşalma yaşarlar.
 • Sevişmezler, sadece penis-vajina birlikteliğine dayanan bir cinsellik yaşarlar.
 • 6 aydan uzun süre tek eşliliğe dayanamazlar.
 • Uzun süreli ilişkiler yaşayamazlar.
 • Bir tür bağımlılık gibi seks yapma ihtiyaçları vardır.
 • Cinsel duygu ve isteklerin kişiyi köleleştirmektedir.
 • Doyumsuzluğa varan aşırı seks düşkünlüğü vardır.
 • Genellikle adli olaylara karışırlar yani başları seks yüzünden belaya girebilir.
 • Makam, mevki veya konumlarını düşünmeden seks yaparlar.
 • Uygunsuz ortamlarda seks yapabilirler. (Arabada, barların veya restoranların tuvaletlerinde, kamuya açık alanlarda, vb.)
 • Porno CD, DVD arşivleri vardır.
 • Paralı seksi tercih ederler.
 • Günde birden fazla seks yapabilirler.
 • Sık sık cinsel fantezi kurarlar.
 • Sık mastürbasyon yaparlar.
 • Cinsel ilişkiye oranla mastürbasyondan daha fazla haz alırlar.
 • Boşluğa dayanamazlar, boş kalınca cinsel dürtülerinde artış olur.
 • Zamanla intihar düşüncelerine kapılabilirler.
 • Kişi seks bağımlılığını genellikle en erken aradan geçen 6-7 yıl sonra anlayabilir.
 • Hiperseksüalite genellikle 25-50 yaş grubu arasında görülür.
 • Daha çok narsistik kişilik özelliklerine sahiptirler.
 • Sürekli kendilerini kanıtlamak ve yeni kadınlar fethetmek gereksinimi duyarlar.
 • Çabuk demoralize olurlar, sıkıntıya gelemezler ve sıkıntısını giderme adına sürekli arayışlar içinde olurlar.
 • Hemcinsleriyle araları genellikle çok kötüdür.
 • Sevgisini göstermede zorluk yaşarlar, romantik değildirler.
 • İhmal edilmiş veya işgal edilmiş bir çocukluk yaşamışlardır. Çocukluğunda sevgisiz ve güvensiz bir ortamda yaşamışlardır.
 • Çocuklukta bulamadıkları ruhsal ve bedensel sıcaklığı sürekli değişen eşlerde ararlar.

Satiriasis Hakkında Bilinmeyenler

 • Dr.Kraft Edbing cinsel duyguları fazla olan kadınlara sosyoekonomik yönden iyi olanlar arasında rastladığını, cinsel duyguları fazla olan erkeklerde ise sosyoekonomik yönden kötü olanlar arasında rastlandığını söyler.
 • Bazı ruh sağlığı profesyoneli tarafından satiriasisin, bilinçdışı homoseksüel eğilimlere karşı savunma olarak gelişen bir kompulsiyon yani zorlantı olduğu kabul edilir.
 • “Erkekler kadınları ve özellikle ilişki kurabilecekleri kadınları görmekle bile uyarılırlar. Oysa kadınlarda erkek görüntüsü böyle bir etki yaratmaz. Erkek böyle uyarılabilir. Çünkü bütün geçmişi ve yetişme koşulları onu buna hazırlamıştır. Oysa kadınların yetişmesinde cinsellik bastırılmıştır. Erkek yeni cinsel deneyler, yeni eşler ve yeni ilişkilerde elde edilecek yeni doyum düzeyleri hayal ederek kendi kendini uyarabilir, kafasında hep daha yeni teknikler geliştirmeye çalışır. Yeni eşlerin farklı cinsel anatomileri erkek için çok önemli bir değişiklik ve serüven öğesidir. Kadınlar içinse bu tür değişikliklerin o kadar önemi yoktur. Erkek için yeni bir eşin fethedilmesi önemli bir zaferdir. Onlar bir kez cinsel güçlerini ve çekiciliklerini bu yeni eşte kanıtladıktan sonra, başka bir eş aramaya koyulurlar. Çoğu erkek cinsel birleşme sırasında yalnız yanındaki eşle değil, daha önce ilişkide bulunduğu bütün kadınlarla, hatta tüm kadın türüyle koitusda bulunduğunu düşünür.”

Kaynak: Cem Keçe www.drcemkece.com