İskele Caddesi Işıl Apartmanı No:20 Daire:5 Kat:4 Caddebostan
                                                        Telefon: 0216 380 32 29
                                                            GSM: 0539 551 19 23

Kişilik Bozuklukları ve kişinin sosyal ve iş yaşantısındaki işlevselliğini bozan, çok eskiden beri varolan, yayılgan, esnemeyen davranış örüntüleri ve içsel yaşantılar olarak görülürler. Hepsi değil ama bazıları duygusal rahatsızlıklara neden olabilir.

Kişilik bozukluklarının belirtileri, zaman zaman çeşitli derecelerde sahip olduğumuz özellikleri açıklamaya çok uygun olabilmelerine rağmen, gerçek bir kişilik bozukluğu çeşitli treytlerin aşırılıkları ile tanımlanır. Uzun yıllar boyunca geliştirdiğimiz kişilik, hayatın zorluklarını ele almanın oturmuş bir yolu, diğer insanlarla ilişki kurmanın belli bir tarzıdır.

 

Bir kişi bağımlıdır, diğeri meydan okuyucu ve saldırgan, bir diğeri utangaçtır ve sosyal temastan kaçınır, bir diğeri insanlarla derin ve dürüst ilişkiler kurmaktan çok, dış görünüşüyle ve kendi kırılgan benliğini pohpohlamakla ilgilenir. Bu kişilerin hiçbirisine kişilik bozukluğu tanısı konulmaz, tabi eğer bu davranış örüntüleri çok eski, kişinin bütün hayatını istila etmiş ve işlevleri bozulmuş değil ise.

Kişilik bozuklukları şu başlıklarda incelenir;

  • PARANOİD
  • ŞİZOİD
  • ŞİZOTİPAL
  • SINIR
  • HİSTRİYONİK
  • NARSİSTİK
  • ANTİSOSYAL
  • BAĞIMLI
  • ÇEKİNGEN
  • OBSESİF-KOMPULSİF

Comments are closed.