İskele Caddesi Işıl Apartmanı No:20 Daire:5 Kat:4 Caddebostan
                                                        Telefon: 0216 380 32 29
                                                            GSM: 0539 551 19 23
Bireysel Psikoterapi

Kişi aşağıdaki sorunları yaşadığında bireysel psikolojik destek almalıdır:
- Kişi sorunlarının çözümü için kendine zarar verici davranışlarda bulunuyorsa
- Yemek yeme problemi yaşıyorsa
- Uyku düzeninde sorunlar yaşıyorsa
- İş ya da özel ilişkilerinde problemleri çok fazlaysa
- Beklemediği ani ve büyük kayıp yaşadıysa
- Stresini kontrol etmekte zorlanıyorsa
- Kendine güvenle ilgili problem yaşıyorsa
- Cinsel hayatında mutsuzsa
- Öfkesini kontrol etmekte zorlanıyorsa
- Dikkat toplamada ve konsantre olmakta zorlanıyorsa
- Kendini sürekli bir şekilde mutsuz, ümitsiz ve çaresiz hissediyorsa