İskele Caddesi Kozacıoğlu Apartmanı No:4 Daire:5 Caddebostan
                                                        Telefon: 0216 380 32 29
                                                            GSM: 0539 551 19 23

Kurumumuzda uygulanan psikolojik testler:

- Rorschach

- Wisc-R

- CAT

- TAT

- MMPI