İskele Caddesi Işıl Apartmanı No:20 Daire:5 Kat:4 Caddebostan
                                                        Telefon: 0216 380 32 29
                                                            GSM: 0539 551 19 23

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2003 yılında mezun oldu. Lisans öğrenimi sırasında , Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Psikiyatri Kliniğinde gönüllü stajyer olarak çalıştı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Özel Eğitim ve Danışmanlık merkezlerinde koordinatörlük ve danışmanlık yaptı. 2006 yılında İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmaya başladı. Yaklaşık 13 yıl boyunca Erişkin Psikiyatri , Çocuk ve Ergen Psikiyatri ve Çocuk Nöroloji kliniklerinde hizmet verdi. Sağlık Bakanlığının “Psikolojide Tıbbi Uygulamalar” sınavında başarılı olarak klinik uygulama yeterliliği kazandı. Erişkin psikiyatri kliniğinde hizmet verdiği süre içerisinde mesleki eğitimlerine devam ederek Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur’dan Bilişsel Davranışçı Terapi teorik eğitimini ikincilikle tamamladı ve süpervizyon alarak Avrupa Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği onaylı psikoterapist sertifikasını almaya hak kazandı. Bu sırada klinik dahilinde 500’den fazla vaka ile 5000 saatin üzerinde psikoterapi seansları yürüttü. Bunun yanı sıra çeşitli psikometrik araçlarla hasta değerlendirmesi yaptı. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kliniği ve Pozitif Yaşam Derneğinin ortak projesi ile HIV(+) hastalara gönüllü danışmanlık verdi.

Hastane çalışmaları sırasında Sağlık Çalışanlarına “İntihar ve İstismar ” , “Çalışma Hayatında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği” “Gebelikte Ruhsal Sağlık” eğitimleri verdi. Mesleki eğitimlerini “Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği İle İlgili Başvuruların Ele Alınması” çalıştayına katılarak sürdürdü. Buradan edindiği bilgi ve deneyimlerini her branştan uzman hekimlere “Cinsel yönelim ve Cinsiyet kimliği” adı altında kısa seminerler vererek paylaştı.
Hastane çalışmaları sırasında üçüncü nesil Bilişsel Davranışçı Terapiler olarak tanımlanan ACT(Kabul ve Kararlılık Terapisi) teorik eğitim toplantılarına katıldı. Bu sırada Mindfulness ile tanışmasının ardından Doç. Dr. Zümra Atalay’ın(Mindfulness Enstitüsü ) 8 haftalık Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programına katıldı. Mindfulness temelli terapi yaklaşımları ile ilgili çeşitli kongre , seminer ve toplantılara katıldı.

2017 yılında İstinye Üniversitesi”nin Sinirbilim Yüksek Lisans programına tam burslu olarak kabul edildi. Yüksek lisans eğitimini birincilik ile tamamladıktan sonra klinik deneyimlerini sinirbilimsel yaklaşımlarla birleştirmek üzere “Mindfulness Meditasyonu Sırasında Beynin Elektriksel Aktivitesinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” başlıklı hala yürütmekte olduğu deneysel tez projesine başladı.

Hala ergen ve yetişkinlerle edindiği klinik bilgi ve deneyim ile her bireyin terapideki ihtiyacının biricik olduğu ve hastalığı değil hastayı tedavi etme anlayışını benimseyerek; Bilişsel Davranışçı Terapi, Kabul Kararlılık Terapisi (ACT) ve Farkındalık(Mindfulness) Temelli terapi teknikleri arasında esnek bir yaklaşım ile psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.