İskele Caddesi Kozacıoğlu Apartmanı No:4 Daire:5 Caddebostan
                                                        Telefon: 0216 380 32 29
                                                            GSM: 0539 551 19 23

Uzman Psikolog Merve Bayer 2003 yılında isteğe bağlı İngilizce hazırlık ve mesleki İngilizce programını içeren İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduğu yıl özel eğitim ve danışmanlık merkezlerinde özellikle Down sendromu, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, mental retardasyon, yaygın gelişimsel bozukluk, kaygı ve davranış problemleri olan çocuk ve ergenlerle 2,5 yıl çalışmıştır. Daha sonra özel okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminin yönlendirdiği öğrencilere bireysel ve grup çalışmalarıyla yaklaşık 8 yılı aşkın bir süre psikoterapi hizmeti vermiştir. Öğretmen ve ailelere yönelik olarak anne baba tutumlarının çocuk üzerindeki önemi, gelişim dönemlerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm süreçleri, çocukluk dönemi korkuları ve başa çıkma yöntemleri gibi pek çok konuda çeşitli seminerler düzenlemiş ve ailelere bireysel ve eğitimsel danışmanlık desteği vermiştir.

Bu süreçte eş zamanlı olarak mesleki eğitimlerine devam etmiş depresyon ve anksiyete bozuklukları üzerine Prof. Dr. Mehmet Z. SUNGUR’ dan bilişsel davranışçı terapi yõntemleri eğitimi ve süpervizyonu almış, Avrupa Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği onaylı psikoterapist sertifikası almaya hak kazanmıştır. Çalışma hayatıyla eş zamanlı olarak yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilim Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Bölümü’nde 2012 yılında tamamlayarak Uzman Psikolog olmaya hak kazanmış tez çalışmasında 8,9 ve 10 yaş grubu çocuklar ile çalışarak Yönetici Karmaşık Dikkat İşlevlerini değerlendiren testlerin güvenilirlik ve geçerlilik çalışmasını yürütmüştür.

Lisans eğitiminin başlangıcından itibaren mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla pek çok psikoloji ve psikiyatri kongresi, seminerleri ve konferanslarına katılmış, ayrıca okul öncesi eğitim konferansları, gelişimsel geriliklerde erken müdahale eğitimleri, psikanalitik psikoterapi, çocuk ve ergen gelişimi ve ruh sağlığı gelişimi, bilişsel davranışçı terapi, İmago çift terapisi eğitimlerine katılmıştır.

2013 yılından itibaren Oyun Terapileri Derneği’nden yapılandırılmış oyun terapisi eğitimi ve süpervizyonu, kum terapisi, çocuk çalışmalarında eylem metodları (psikodrama, sosyodrama) üzerine eğitim almıştır. Oyun terapisi eğitim, seminer ve konferanslarına aktif olarak katılarak süpervizyon eğitimleri almaya halen devam etmektedir.

Duyu Psikoloji Danışmanlık ve Kişisel Gelişim Merkezi’ nde Uzman Psikolog olarak çocuk, ergen ve ailelerle çalışmaktadır.