Çift ve Evlilik Terapisi

Evlilik terapisindeki farklı yaklaşımlar farklı tipteki tipik hedefleri vurgulamaktadır. Ancak çift yaklaşımlarında ortak olan bazı hedefler de bulunmaktadır. Evlilik terapistlerinin çoğu gelişteki problemin doğası her ne olursa olsun aşağıdaki son hedeflerin çoğunun önemli olduğu konusunda hemfikirdirler:

(1) psikiyatrik semptomların azalması ya da bu gibi semptomların tedavinin ana odağı olmadığı durumlarda gelişteki sorun yaratan, özellikle sorunun devam etmesine neden olan etkileşim örüntüleriyle ilişkili, davranışın yada deneyimin hafifletilmesi;
(2) çiftin becerilerinin artırılması-örneğin, iletişimin, sorun çözmenin ve çatışma çözme becerilerinin iyileştirilmesi ve baş etme becerilerinin ve uyum yeteneğinin güçlendirilmesi;
(3) bağlanma, birleşme ve samimiyet için duyulan bireysel psikolojik ihtiyaçların karşılanmasının iyileştirilmesi; güven ve tarafsızlığın artırılması;
(4) daha büyük önemli sosyal sistemler ile etkin bir şekilde etkileşebilmek için aile becerilerinin geliştirilmesi;
(5) çifte ait etkileşim örüntülerinin çiftin günlük yaşamdaki etkinliğini nasıl etkilediğini, bu gibi örüntülerin bireylerin psikolojik sağlığından ve tatmininden nasıl etkilendiğini ve bireylerin psikolojik sağlığını ve tatminini nasıl etkilediğini anlamayı ve bu konular hakkındaki farkındalığı artırmak .

Diğer Blog Yazıları

Menü