Evlilik Terapisinde Kullanılan Yaklaşımlar

Bilişsel davranışçı yaklaşım

Bilişsel davranışçı yaklaşım evlilik terapisi uygulayan terapistlerin çoğunlukla tercih ettiği bir yöntemdir. Bu yöntemle terapistler eşlerin birbirleri ve ilişkileri ile ilgili işlevsel olmayan düşünceleri ve bilişsel hataları yakalayarak eşlerle bunları paylaşır ve ev ödevleri ile de destekleyerek bu işlevsel olmayan düşüncelerin neden olduğu ve evlilik ilişkisinin olumsuz etkilenmesine neden olan bazı davranışlar değiştirilmeye ve geliştirilmeye çalışılır.
Çiftlerin ilişkilerini etkileyen 5 tip biliş olduğunu belirtilmiştir. Bunlar: seçici algı (kişinin ilişkide dikkat ettiği şeyler onun ilişki hakkındaki duygularını etkiler), atıflar (olaydan kimin sorumlu tutulacağı veya suçlanacağı ile ilgili verdikleri kararlar), beklentiler (ilişkinin ileride nasıl olacağı ile ilgili beklentiler), sayıtlılar (şu anda ilişkinin nasıl gittiği ile ilgili inançları) ve standartlardır (bir ilişkinin nasıl olması gerektiği ile ilgili düşünceler). Terapide eşlerin bilişlerinin farkına varma düzeyleri yükseltilir ve eşleriyle olan olumlu yada olumsuz etkileşimleri ile ilgili düşüncelerini izlemeleri öğretilir.

Duygusal Odaklı Terapi

Birlikte uygulanan yaklaşımlardan biri olan duygusal odaklı terapi psikodinamik özellikler taşır, ancak duyguların ele alınışındaki insancıl vurgu bizim için çok daha dikkat çekicidir. Duygusal odaklı terapi romantik yetişkin ilişkilerini kavramsallaştıran bağlanma kuramının bazı boyutlarını kendi içinde bütünleştirir ve “korunma, güvenlik ve diğer önemli kişilerle ilişkide olma gibi doğuştan getirilen uyumsal ihtiyaçlar” üzerine odaklanır. Bu açıdan bakıldığında ilişkilerdeki stres, bağlanma ihtiyacının karşılanmamasından veya eşlerden birinin ya da ikisinin kendini güvende hissetmemesinden dolayı ortaya çıkar. Çiftler bazen önemsiz konularda bile birbirlerini suçlamaya başlayarak negatif bir etkileşim döngüsüne girebilirler. Tedavinin temel amacı terapi seansı sırasında eşler arasındaki negatif etkileşim döngüsünün durdurulması, duygusal birlikteliğin sürdürülebilmesi ve eşlerin birbirlerine karşı duyarlı ve ulaşılabilir olabilmeleridir.

Davranıçı Evlilik Terapisi

Davranışçı evlilik veya çift terapisi diğer yaklaşımlarla benzerlikler gösterir. Ancak asıl vurgulanan her eşin diğerini memnun etme becerisinin geliştirilmesidir. Bunun temelinde “ilişkinin kalitesi ile ilgili yapılacak subjektif değerlendirmeleri hoş olan ve olmayan etkileşimler belirler” varsayımı vardır . Sorunlu ilişkiler içinde olan kişiler, eşlerinin olumsuz davranışlarını daha genel ve değişmez olarak görür, pozitif davranışlara ise daha az dikkat ederler.

Diğer Blog Yazıları

Menü