Bireysel Psikoterapi

Gerçekten mutlu, olgun ve kendi hayatını kendi yönetebilen sağlıklı kişiler; kendi hayatlarının ve seçimlerinin sorumluluğunu üstlenebilen, karşılaştığı problemler ve sıkıntılar karşısında ne yapması gerektiğini bilen, alternatif stratejiler yaratabilen, kendisini ve çevresindeki insanları suçlamayıp onları anlama yolunda gidebilen, kendi kişisel gelişimine katkıda bulunduğu gibi etrafındaki insanlarında hayatlarına anlam katan kişilerdir. Bireysel psikolojik destekte kişinin bunları kendi hayatında sağlayabilmesi hedeflenir.

Bireysel psikolojik destek hizmetinde terapötik konuşma seansları gerçekleştirilir. Bu seanslar sürecinde kişi içinde bulunduğu durumun nedenlerine farklı açılardan bakmayı öğrenir, sorununu daha iyi tanımlar ve anlar, çözümü için sağlıklı ve kalıcı stratejiler geliştirebilir hale gelir. Bireysel psikolojik destek ile kişi yaşam kalitesini arttırmayı,sorunlarıyla baş etmeyi, sorunlarına rağmen hayattan keyif almayı ve mutlu olmayı, tercihlerinin sorumluluğunu üstlenebilmeyi öğrenir. Ayrıca psikolojik desteğin en önemli hedefi kişide öfke ve çaresizlikten dolayı oluşan çeşitli psikolojik rahatsızlıkların giderilmesini sağlamaktır. Kişiye psikolojik destek ile yaşadığı bireysel sorunun temel nedenleri, bakış açısı, çocukluk ve gençlik çağının bu sorunu nasıl etkilediği, bu sorunla nasıl başa çıkacağı hakkında kalıcı çözümler sunulur.

Kişi aşağıdaki sorunları yaşadığında bireysel psikolojik destek almalıdır:

– Kişi sorunlarının çözümü için kendine zarar verici davranışlarda bulunuyorsa
– Yemek yeme problemi yaşıyorsa
– Uyku düzeninde sorunlar yaşıyorsa
– İş ya da özel ilişkilerinde problemleri çok fazlaysa
– Beklemediği ani ve büyük kayıp yaşadıysa
– Stresini kontrol etmekte zorlanıyorsa
– Kendine güvenle ilgili problem yaşıyorsa
– Cinsel hayatında mutsuzsa
– Öfkesini kontrol etmekte zorlanıyorsa
– Dikkat toplamada ve konsantre olmakta zorlanıyorsa
– Kendini sürekli bir şekilde mutsuz, ümitsiz ve çaresiz hissediyorsa

Duyu Psikoloji Bireysel Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Depresyon
 • Panik Atak
 • Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişim
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar)
 • Öfke Kontrolü
 • Fobiler
 • Sosyal Fobi
 • Stres ve Stresle Başa Çıkma
 • Hamilelik ve Lohusalık Depresyonu
 • Kaygı Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Obezite
 • Somatoform Bozukluk( Tıbbı Nedene Bağlı Olmayan Fiziksel Hastalıklar ve Ağrılar)
 • Kişilik Bozuklukları (Borderline-Narsistik-Şizoid-Mükemmeliyetçi Kişilik Bozuklukları)
 • Hipnozla Bireysel Danışmanlık

Diğer Hizmetlerimiz

Menü