Psikolojik Testler

Merkezimizde uygulanan psikolojik testler:

  • Rorschach testi (Rorschach mürekkep lekesi testiRorschach tekniğimürekkep lekesi testi olarak da bilinir), deneklerin algılarını mürekkep lekelerini kullanarak analiz eden psikolojik bir testtir. Psikologlar, bir kişinin kişilik özellikleri ve duygusal işleyişini incelemek için bu testi kullanır. Özellikle hastalar kendi düşünme süreçlerini açıkça anlatmak için isteksiz olduğu durumlarda altta yatan düşünce bozukluğu tespit etmek için kullanılır.
  • WISC – R  Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği, 6-16 yaş grubuna yönelik uygulanmaktadır. Bu test bireysel olarak uygulanan bir testtir. Uygulaması 1 – 1,5 saat sürmektedir. Her alt testin soruları test yönergesine uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan sorulan soruları yanıtlaması istenir.
  • T.A.T Tematik Algı Testi, sıklıkla kullanılan projektif  bir kişilik testidir. Güncel haliyle T.A.T, üzerinde çeşitli insan durumlarının tasvir edildiği 30 adet kart ve 1 adet de boş karttan oluşur. Testi alan bireyden bu kartlara bakarak bir hikâye yazması, neler hissettirdiğini ve neler düşündürttüğünü anlatması istenir. Standart bir puanlama sistemi olmayan bu testte, uygulayıcı puanlama ve yorumlamada özgürdür.
  • C.A.T Çocuk Algı Testi  çocuklara uygulanan bir projektif testtir. Rorschach Testi ve Tematik Algı Testi gibi yansıtmalı bir test olan Çocuk Algı Testi (CAT) çocukların kişilik dinamiklerini ve ebeveyn ilişkilerini analiz etmek için çok faydalı bir psikolojik testtir.
  • MMPI Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir ölçektir. 16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir.
  • CAS  Bilişsel Değerlendirme Sistemi / Cognitive Assessment System, 5-17 yaş grubu çocukları zihinsel açıdan değerlendiren bir zeka ve yetenek testidir. CAS 5 – 7 ve 8 – 17 yaş olarak iki ayrı form şeklinde düzenlenmiştir. Çünkü bazı alt testler sadece 5 – 7 yaş arasını kapsarken, bazıları da sadece 5 – 17 yaş arasını kapsarken, bazı alt testler 5 – 17 yaş aralığının tamamını kapsamaktadır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesi, öğrenme güçlüğü olanların değerlendirilmesi, zihinsel engelli olanların değerlendirilmesi, travmatik beyin hasarı olanların değerlendirilmesi, ciddi duygusal bozuklukları olanların değerlendirilmesi, üstün zekalı çocukların değerlendirilmesi, planlama problemleri olanların belirlenmesi ve başarının önceden kestirilmesi gibi durumlar için CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi) Batarya Zeka Testi uygulanabilir ve kullanılabilir.
  • FROSTIG Görsel Algı Testi : 4 – 8  yaş arasında olan çocuklara bireysel veya grup şeklinde uygulanabilmektedirGörsel algı; görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkilendirerek yorumlama yeteneğidir. Görsel algılama sorunu olan çocuklar; okuma,yazma,aritmetik gibi akademik performansla ilişkili becerilerde güçlük yaşamaktadırlar. Frostig Görsel Algı testi’yse görsel algıyla ilgili sorunların erken dönemde saptanmasını sağlamak  ve uygun akademik programlara karar vermek amacıyla kullanılır. El-Göz Koordinasyonu, Şekil-Zemin Ayırımı Algısı, Şekil Sabitliğinin Algılanması, Mekanla Konumun Algılanması, Mekansal İlişkilerin Algılanmasını ölçen alt testler bulunmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz

Menü